Chat Facebook

Công ty TNHH Thương mại XNK Hồng Phát

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 
Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn. Đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của người dùng.
Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại XNK Hồng Phát. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại XNK Hồng Phát, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên website hongphatvn.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.
 
1. Thông tin chúng tôi thu thập

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ và truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn: Họ tên, tuổi, địa chỉ, email, địa chỉ IP...nhằm mục đích:
Lý do an toàn (Xác minh danh tính khách hàng...)
Quản lý quan hệ Khách hàng, hỗ trợ tư vấn kịp thời, hiệu quả

2. Hongphatvn.com bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là điều rất quan trọng đối với người dùng và chúng tôi quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và quản lý để bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của bạn trước việc mất, hành vi sử dụng sai trái, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc thay đổi. Một vài biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý đối với các trung tâm dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập thông tin. Chúng tôi cũng cần sự trợ giúp của bạn: trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và rằng thông tin mật khẩu và đăng ký tài khoản của bạn là bảo mật và không được chia sẻ với các bên thứ ba.

3, Sử dụng thông tin của bạn

- Chúng tôi cam kết sẽ sắp xếp và bảo lưu tài liệu khách hàng thật cẩn thận, và duy trì tính chính xác của các tài liệu liên quan.
- Căn cứ pháp định, khách hàng có quyền bảo lưu tài liệu cá nhân và yêu cầu điều chỉnh bất kỳ sai lệch.
- Đồng thời, chúng tôi sẽ dùng cách thức để đảm bảo tài liệu của khách hàng trong quá trình xử lý, đạt đến tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất.
- Ngoài ra, tài liệu của khách hàng sẽ được công khai khi trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tài liệu chỉ công khai với các bộ phận liên quan trong Công ty TNHH Thương Mại XNK Hồng Phát, hợp tác thương nghiệp, cố vấn và nhà cung ứng.
- Chúng tôi cam kết không mang tài liệu khách hàng bán cho bên thứ ba.

4. Tiết lộ thông tin của bạn
 
Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
  • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
  • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ của Công ty hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Công ty TNHH Thương Mại XNK Hồng Phát.
  • Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

6. Sử dụng Cookies

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi và các đối tác kinh doanh của mình có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác cho nhiều mục đích khác nhau. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm trực tuyến của bạn, ví dụ, bằng cách ghi nhớ trạng thái đăng nhập và xem các tùy chọn ưu tiên của bạn từ lần sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trước đó khi bạn quay lại. Nếu bạn chặn cookies và các công nghệ theo dõi, bạn sẽ không thể truy cập vào các phần nhất định của website. Bạn có thể tìm duyệt trang web của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai, và chúng tôi sẽ thu nhận thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn (ví dụ như địa chỉ IP) cho mục đích giám sát và cải thiện trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào.
Tags: