Chat Facebook

Công ty TNHH Thương mại XNK Hồng Phát

Thang máy quan sát

Thang máy quan sát

Load(kg) Speed(m/s) Car dimenslon(mm) Door - opening size (mm) Hoisway size (mm) Overhead height Pit depth(PP)
Inner size AXB Net door - opening  Width x depth
    Square Round
630 1.0 1400x1100 1300x1700 800 2200x1700 2150x2550 4000 1500
1.5 4100 1600
1.75 4200 1700
2.0 4300 1800
800 1.0 1400x1350 1300x1700 800 2200x1800 2350x2250 4000 1500
1.5 4100 1600
1.75 4200 1700
2.0 4300 1800
1000 1.0 1600x1500 1400x1850 900 2400x2000 2450x2350 4000 1500
1.5 4100 1600
1.75 4200 1700
2.0 4300 1800
1250 1.0 1800x1550 1400x2150 900/1000 2600x2100 2350x2650 4200 1500
1.5 4300 1600
1.75 4400 1700
2.0 4500 1800
1600 1.0 1950x1700 1500x2300 1000/1100 2750x2200 2500x2850 4200 1500
1.5 4300 1600
1.75 4400 1700
2.0 4500 1800